Korupční jednání nabývá celé řady forem počínaje jednoduchými úplatky a konče složitými a dobře propracovanými postupy. V mnoha případech je komplikované korupci dokázat, natož z ní někoho obvinit. Existuje řada možných způsobů a forem korupce, ale je nutné počítat s faktem, že jedna forma korupce na sebe váže další a že jednotlivé formy korupce se vzájemně doplňují. Mezi základní pozorovatelné formy korupce lze zařadit:

OSOBY V PÁTRÁNÍ
CZARNECKI JACEK MIECZYSLAW
LACKO ONDREJ
VU TIEN THO
SVOBODOVÁ JIŘINA

Registr dlužníků zajišťuje tu nejdokonalejší kontrolu a prevenci před vznikem neplatiče a u již vzniklých dlužníků výrazně zvyšuje vymahatelnost neuhrazených pohledávek.

CZARNECKI JACEK MIECZYSLAW

CZARNECKI JACEK MIECZYSLAW
Jméno: CZARNECKI JACEK MIECZYSLAW
Pohlaví: muž
Datum narození: 16.7.1984
Patrání vyhlášeno: 1.4.2016
Nebezpečný: NE
Ozbrojen: NE
Nakažlivá nemoc: NE
Statní příslušnost: Polsko (PL)
Výška: 187 až 190 cm
Zdanlivé stáří: 30 až 35 let
Barva vlasů: hnědé
Barva očí: zelená
Postava: střední obézní


Czarnecki byl odsouzen Krajským soudem v Hradci Králové pro zločin nedovolené výroby a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy k trestu odnětí svobody v délce 4 roků a 6 měsíců. Po nabytí právní moci převzal výzvu k nástupu trestu, který však do dnešního dne nenastoupil. Krajským soudem v Hradci Králové byl na něho vydán Evropský zatýkací rozkaz a bylo po něm Policií ČR vyhlášeno pátrání. Šetřením policie bylo zjištěno, že se Czarnecki pravděpodobně zdržuje na území České republiky, kde by mohl i pracovat s možností ubytování. Veškeré informace k hledanému občanu Polské republiky sdělte Službě kriminální policie a vyšetřování v Hradci Králové na tel. 974522319 nebo na tísňovou linku 158.

Osoby v pátrání - CZARNECKI JACEK MIECZYSLAW