Korupční jednání nabývá celé řady forem počínaje jednoduchými úplatky a konče složitými a dobře propracovanými postupy. V mnoha případech je komplikované korupci dokázat, natož z ní někoho obvinit. Existuje řada možných způsobů a forem korupce, ale je nutné počítat s faktem, že jedna forma korupce na sebe váže další a že jednotlivé formy korupce se vzájemně doplňují. Mezi základní pozorovatelné formy korupce lze zařadit:

OSOBY V PÁTRÁNÍ
SZITAI ZDENĚK
BŘEZINA MARTIN
CZARNECKI JACEK MIECZYSLAW
HORVÁTH LADISLAV

Registr dlužníků zajišťuje tu nejdokonalejší kontrolu a prevenci před vznikem neplatiče a u již vzniklých dlužníků výrazně zvyšuje vymahatelnost neuhrazených pohledávek.

HORVÁTH LADISLAV

HORVÁTH LADISLAV
Jméno: HORVÁTH LADISLAV
Pohlaví: muž
Bydliště: okres SOKOLOV
Datum narození: 5.4.1987
Patrání vyhlášeno: 3.9.2012
Nebezpečný: NE
Ozbrojen: NE
Nakažlivá nemoc: NE
Statní příslušnost: Česká republika (CZ)
Výška: 170 až 180 cm
Zdanlivé stáří: 25 let


Na jmenovaného vydal Okresní soud v Chebu příkaz k zatčení pro přečin zanedbání povinné výživy. Hledaný neplní řádně vyživovací povinnost vůči své dceři.

Osoby v pátrání - HORVÁTH LADISLAV