Korupční jednání nabývá celé řady forem počínaje jednoduchými úplatky a konče složitými a dobře propracovanými postupy. V mnoha případech je komplikované korupci dokázat, natož z ní někoho obvinit. Existuje řada možných způsobů a forem korupce, ale je nutné počítat s faktem, že jedna forma korupce na sebe váže další a že jednotlivé formy korupce se vzájemně doplňují. Mezi základní pozorovatelné formy korupce lze zařadit:

OSOBY V PÁTRÁNÍ
CZARNECKI JACEK MIECZYSLAW
LACKO ONDREJ
VU TIEN THO
SVOBODOVÁ JIŘINA

Registr dlužníků zajišťuje tu nejdokonalejší kontrolu a prevenci před vznikem neplatiče a u již vzniklých dlužníků výrazně zvyšuje vymahatelnost neuhrazených pohledávek.

 

Protikorupční linka při registru dlužníků

Nezávislé protikorupční aplikace

ProtikorupčníLinka.cz | BezProtekce.cz | StopDopingu.cz

 

Podmínky podporující korupci

  • koncentrace politické moci a rozhodování, opravdu nedemokratické režimy, ať jsou centralistické, totalitní nebo se vyznačují vládou mocenských klanů
  • apatická, nezajímající se, nebo „poddanská“, tomu či onomu „vůdci“ lehce podléhající veřejnost, která se nezajímá o politiku – veřejné věci – nebo na ni nemá dostatečný vliv
  • slabé právo, nedostatečná justice, nebo sloužící jen mocným a vlivným k prosazování jejich zájmů – nedostatečná „vláda práva“
  • tajení informací, rozhodování, procesů a závislostí, nedostatek otevřenosti, transparentnosti
  • pro veřejnost, občany, jejich kontrolu, uzavřené mocenské a politické kliky
  • velké, a nekontrolované, částky financování ať veřejných, nebo soukromých, projektů
  • špatně placení úředníci, zaměstnanci veřejné správy

Důsledky korupce

  • oslabení správy veřejných věcí, politiky, vedoucí až k rozpadu státu
  • oslabení hospodářských výsledků, ekonomiky, vedoucí až k nemožnosti podnikat
  • růst chudoby a nezaměstnanosti
  • rostoucí daně a zároveň rostoucí daňové úniky
  • rostoucí nedůvěra v politiku, ekonomiku, a k vlastním schopnostem, rezignace
  • úpadek schopných firem a ztráta mozků z průmyslu, obchodu, služeb i politiky
  • odchod těch schopných tam, kde se mohou (lépe) uplatnit

Poznámka: podíl korupce, jako další daně, je ve středně až více korupčních společnostech odhadován na 10–20 % HDP.

Protikorupční linka .cz